+45 22447866 cs@skoleterapeuten.dk

Skoler

Forebyg skolevægring med en fleksibel ordning.

Få en skoleterapeut i nogle timer om ugen i en aftalt periode

Kontakt

Kan jeres lærerteams profitere af en ekstern skoleterapeut?

Skolevægring kan og skal løses. Med en skoleterapeut kan I sikre, at der på jeres skole er kompetencer tilstede til at løse problematikker, hvor elever eksempelvis i lange perioder udebliver på grund af mistrivsel, mobning eller marginalisering.

En skoleterapeut kan bidrage med observationer af dynamikker blandt eleverne, som sætter refleksion i gang i lærerteamet og giver pædagogiske redskaber til den enkelte lærer i at styrke relationerne i en klasse. Et sparringsforløb giver læreren mulighed for at se og handle på mistrivsel og arbejde motiverende og ressourceskabende i forhold til enkelte børn, børnegrupper og forældre. Sigtet er høj trivsel, indlæringsparathed, øgede sociale kompetencer og ro i klasserummet.

Vores skoleterapeuter har lang erfaring fra specialskoleregi, som vi kan stille til rådighed i sparring og dialog med lærere. Vi er vant til at samarbejde ind i mangfoldige læringsmiljøer med et bredt syn på såvel faglig som social udvikling for børn og unge. Vi bringer dermed specialiseret viden på spil i folkeskoler og almene friskoler, som styrker de pædagogiske forudsætninger for at varetage undervisningen af elever i mellemformer.

Vi er parate til med kort varsel at kunne gå ind i pludseligt opståede akutte opgaver med en hel klasse, såvel som individuelt langsigte og forebyggende omkring elever med særlig diagnoser eller andre behov.

Ønsker I som efterskole af tage et udvidet socialt ansvar?

Kan I få tilknyttet en skoleterapeut til jeres efterskole. Vi tilbyder enkelte samtaler og forløb til efterskoleelever, som af forskellige grunde er særligt sårbare. Det kan være en uheldig opstart, eller en hændelse i familien, der er udgangspunkt for samtaler, hvor den unge har brug for at tale med en voksen, som hverken er forældre eller en lærer på efterskolen. I nogle tilfælde være enkelt samtale og en lille justering tilstrækkelig til at gøre hele forskellen. Andre gange skal der et længere sparringsforløb til for at forhindre at mistrivsel ender i et ulykkeligt nederlag og et frafald fra efterskolen som kunne have været undgået. Har skolen flere elever med særlige udfordringer eller som er særligt sårbare, kan det være en god ide at vi stiller en skoleterapeut til rådighed en fast dag om ugen. Derudover kan der være tale om støtte til enkelte elever i eller uden for undervisningen, ligesom der kan aftales gruppeforløb efter behov.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe for yderligere information.

Christiansvej 51, 5700 Svendborg

+45 22447866

cs@skoleterapeuten.dk

    Send en besked