+45 22447866 cs@skoleterapeuten.dk

Forvaltning

Forebyg skolevægring med en fleksibel ordning.

Få en skoleterapeut i nogle timer om ugen i en aftalt periode

Kontakt

Vi mener at skolevægring, kan løses gennem en sammenhængende helhedsindsats i samarbejde med familie, skole og forvaltning.

• Børn og unge har lyst til at lære og udvikle færdigheder.
• Børn og unge har de nødvendige ressourcer til at indgå i positive sociale relationer.
• Børn og unge udvikler sig alsidigt i et trygt og mangfoldigt læringsmiljø.

Hvis ovenstående forudsætninger ikke er tilstede, er det nødvendig at gribe ind og finde de indre og ydre faktorer, som har påvirket den negative retning. Når vi påtager os en opgave, vil vi at alle samarbejdspartnere omkring børn og unge er parate til at indgå i åben dialog. Når de rette forudsætninger er tilstede, påtager vi os at finde frem til den mindst mulige indgribende sociale og læringsfokuseret helhedsløsning, som er langsigtet anvendelig i pædagogisk praksis og handling i hele læringsmiljøet.

Inklusion

Inklusion i det almene er godt for mange, men ikke for alle. I Skoleterapeuten.dk tager vi udgangspunkt i at hvert enkelt menneske er unikt og har forskellige behov og potentialer. Det betyder i forhold til børn og unge, at deres udvikling i den almene skole ikke altid passer ind den ramme, som skolen har satset på. Børn og unge indlærer og udvikler sig varieret og det udfordrer rummeligheden samt de ressourcer, der er sat at til hver enkelt elev og klasse på en skole. Derved skabes hurtigt et behov for bevilling af ekstra ressourcer. Vi arbejder som specialiseret enhed og samarbejdspartner for familier og skoler. Målet omkring børn og unge med skolevægrende adfærd er udelukkende at skabe dialog mellem familie og skole. Vi har lang erfaring med at rådgive skoler og lærerteam. Sparring og støtte af lærere til refleksion omkring praksis og finde sociale og pædagogiske redskaber til at forstå og tilrettelægge, en langsigtet alsidig socialt, udviklende og bæredygtig læringsmiljø

Når skaden er sket

Der bliver ydet en stor indsats for mange unge og deres familier med en reel intention om at gøre en forskel. Når opgaven ikke løses alligevel, er der fordi for mange instanser er involveret og der er uhensigtsmæssige interessekonflikter, eller manglende overblik og indsigt. Det betyder at indgrebet i familien bliver alt for stort og skaber problemer, der ikke var der før. Familien får stadig ikke hjælp, som kunne have gjort forskelle, alt i mens betydelige pengebeløb bruges på tiltag, der ikke giver forventet udbytte. De involverede parter er nu blevet en del af et kompleks problem, som kræver at en ekstern uafhængig part med et konsekvent princip om mindst mulig indgriben og hurtigst mulig overflødiggørelse af sig selv, træder ind – og det er der vi kommer ind i billedet med en ny løsning, der sikrer, at både familie, den unge og skole opnår det nødvendige fælles sprog og samme mål. Vi tilbyder en grundig Social analyse af ressourcer hos barnet, den unge, familien og skolen som helhed, udelukkende med henblik på at kortlægge de pædagogiske rammer. Dette fordi det oftest er det pædagogikken og barnets alsidige sociale udvikling, som er de oversete faktorer.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe for yderligere information.

Christiansvej 51, 5700 Svendborg

+45 22447866

cs@skoleterapeuten.dk

    Send en besked