cs@skoleterapeuten.dk | +45 22 44 78 66

Dit lærerteam kan profitere af en intern skoleterapeut
– find uddannelsen her

Mistrivsel i en skoleklasse kan og skal løses. Med en uddannelse til skoleterapeut kan du sikre, at der i dit lærerteam er kompetencer tilstede til at løse problematikker, hvor elever eksempelvis oplever mistrivsel, mobning eller marginalisering.

Uddannelsen giver redskaber til at styrke relationerne i en klasse, se og handle på mistrivsel og arbejde motiverende og ressourceskabende i forhold til enkelte børn, børnegrupper og forældre. Sigtet er høj trivsel, indlæringsparathed, øgede sociale kompetencer og ro i klasserummet.

Folkeskoler

Skoleterapeutisk Grunduddannelse er målrettet lærere, pædagoger og medhjælpere i folkeskolen.

Læs mere

Opholdssteder

For lærere, pædagoger og medhjælpere på specialskoler, og socialpædagogiske opholdssteder.

Læs mere

Inklusion på tværs af skoleformer

Uddannelsen er tiltænkt lærere, pædagoger såvel fra fri- og folkeskoler samt fra specialskoler.

Læs mere

Skoleleder Ulrik Lind om et skoleterapeutisk forløb på Broby Friskole på Fyn:


Christian har været tilknyttet som skoleterapeut i en klasse, hvor trivselsproblemer var gået i hårdknude. Der var børn, der ikke bare stod uden for, men som blev holdt uden for. Både lærere, forældre og elever var frustrerede. Christians force er, at han ikke kommer med et færdigt koncept. Han stikker hånden ind i hvepsereden og tager efterfølgende stilling til, hvordan udfordringerne bedst gribes an.

I begyndelsen var Christian udelukkende med i klassen for at observere og blive dus med lærere og elever. Senere har han haft øvelser og samtaler med eleverne. Christian har lagt en ny linse over klasserummet. Hans udgangspunkt er at kigge på alt det, der ligger uden om problemerne. Han er skarp til at se og forstå klassedynamikken og kommer med et andet blik samt tid og rum til at observere vaner og rutiner. Elever får nogle gange påklistret mærkater af lærere, der har kendt dem længe. Er der ting i gang, ser man ikke altid, at konflikten måske er startet et helt andet sted. Forløbet har givet lærerne redskaber til at ”kigge uden om” og se klassen på en mere nuanceret måde. De er samtidig blevet udfordret på de observationer, Christian har gjort omkring deres egen adfærd, mønstre og vaner i klassen.

Forløbet har været godt – og er endt godt. Trivselsproblemerne er blevet løst, og klassen har i dag samme mængde konflikter og udfald, som enhver anden teenageklasse. Et skoleterapeutisk forløb kan bestemt anbefales til andre skoler.

Uddannelsen er en øjenåbner i rigtig mange henseender. Teorien er en blanding af kendt og nyt stof – sat sammen på en måde, der virker mere brugbar. Uddannelsen har givet mig redskaber, jeg kan gå ud og bruge med det samme.
Rene, skolepædagog
Uddannelsen til skoleterapeut er et guldæg, når vi taler inklusion. Den har givet mig redskaber til mere præcist at afdække den enkelte elevs behov. I en hverdag, hvor alle børn og unge skal rummes, er det en afgørende kompetence. Den har givet mig en faglighed, jeg for alt i verden ikke vil undvære.
Charlotte, folkeskolelærer
De værktøjer vi har lært er så stærke og brugbare at jeg virkelig håber andre vil overveje at tage uddannelsen.
Alle som arbejder med motivation, angst, undervisning, støtte og omsorg kan profitere af den.
skoleterapeutuddannelse
Steffan, special- og folkeskolelærer