cs@skoleterapeuten.dk | +45 22 44 78 66

Joan Jørgensen

Joan skoleterapeut

Joan Jørgensen

Skoleterapeut i Gentofte

+45 30480788 | jj@skoleterapeuten.dk

Hjælp til forældre?

Hvorfor arbejde med Joan?

Jeg hjælper børn og unge, som mistrives i skolen fordi de bruger al deres energi på at håndtere indre og/eller ydre konflikter,
Speciale

Jeg har specialiseret mig i at arbejde terapeutisk med børn og unge fra 8 år og opefter, der mistrives i skolen i forbindelse med opbrud/skilsmisse og konflikter i forhold til forældre, nye partnere, halvsøskende og bonus søskende.

Jeg arbejder med lettere depressive tilstande, angsttilstande, stresstilstande, sorg- og krisetilstande hos børn og unge.

Børn og unge får men af udtalte såvel som uudtalte konflikter efter opbrud og skilsmisse i familien. Symptomerne kan vise sig i forbindelse med opbruddet, men der kan også gå længere tid. Børnene kan have svært ved at navigere i familiekonflikter, deleordning, loyalitetskonflikter og bonus- og halvsøskende. Det er ofte i skolen, at symptomerne på barnets mistrivsel viser sig.Udgangspunktet for terapien er barnets oplevelse af udfordringen og barnets egne ressourcer. Der arbejdes også med mindfulness og åndedræt, bøger og kort.

Det er vigtigt for mig, at I som forældre i løbet af processen får nogle redskaber med hjem, som kan understøtte forandringer og hjælpe jeres barn.

Jeg tilbyder også juridisk bisidder/partsrepræsentation i forbindelse med sager hos kommunen eller Familieretshuset /(tidligere Statsforvaltningen)

Område

Fra min ansættelsesretlige fortid fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), har jeg stor erfaring og indsigt i det familieretlige område, herunder hvordan skilsmisse, nye familiekonstruktioner og samværsordninger påvirker børn og unge.

Det nyoprettede familieretshus vil fremover have større fokus på barnets trivsel i forbindelse med familieopbrud, men vil samtidig også have karakter af en myndighed.

Jeg har derfor valgt at tilbyde terapi til børn af forældre, der enten ikke får tilbudt det forløb de ønsker af Familieretshuset eller kommunen, eller ikke passer ind i de tilbudte rammer.

Jeg har også valgt at tilbyde hjælp til forældre med deres sag hos kommunen eller Statsforvaltningen/Familieretshuset.

Erfaring

Jeg er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og Terapeut fra Psykoterapeut Akademiet, med speciale i børn og unge. Derudover har jeg specialkurser fra Københavns Professionshøjskole i Specialpædagogik. I 2019 afslutter jeg min uddannelse som Registreret psykoterapeut fra Psykoterapeut Akademiet.

Jeg har en ansættelsesretlig fortid fra Statsforvaltningen og har stor erfaring og indsigt i det familieretlige område, herunder hvordan skilsmisse, nye familiekonstruktioner og samværsordninger påvirker børn og unge.

For at du som forældre, kan være sikker på at jeg som terapeut er så godt rustet som muligt til at hjælpe dit barn, og mentalt solid til at håndtere opgaven, modtager jeg løbende terapi og supervison fra dygtige kollegaer.

Min terapeutiske tilgang ligger inden for samtale, neuroaffektiv psykoterapi, hypnose og kognitiv/humanistisk psykoterapi, hvor udgangspunktet er respekt for den unges model af verden.

Jeg er således en erfaren terapeut, juridisk rådgiver, professionel partsrepræsentant, samt konfliktmægler.

Kontakt mig på tlf. 30480788.

Du kan læse mere om mig på: www. Skoleterapi-Gentofte.dk

Det siger skoleterapeuternes kunder

Kristina har simpelthen reddet vores familie. Vi var helt ude, hvor jeg ikke længere vidste, hvordan jeg skulle håndtere noget som helst og jeg var så bange. Men Kristina kom hos os nogle gange og allerede der kunne jeg mærke forandring i vores dreng og i vores familie. Efter nogle måneder havde vi det godt igen og mit barn kunne gå i skole.- Forælder
Christians force er, at han ikke kommer med et færdigt koncept. Han stikker hånden ind i hvepsereden og tager efterfølgende stilling til, hvordan udfordringerne bedst gribes an.- Ulrik, skoleleder
Forløbet med Christian har givet min søn større selvindsigt. Han har lært, at hans handlinger har betydning for, hvordan andre agerer. I dag er han langt mere fokuseret på, hvordan han skal opføre sig for ikke at komme i konflikter eller stå uden for gruppen.- Jesper, forælder
Vores søn var mobbeoffer. Der er foregået ting i skolen, som han ikke har fortalt os for at skåne os. De ting kunne Christian grave ud af ham. Christians dialogform og den tillid, han udgyder, gør udslaget. I samtaler med vores søn klarede Christian på tre besøg, hvad en psykolog ikke har kunne klare på 2 ½ år. Og det var ikke en dårlig psykolog.- Forælder

Tag kontakt til Joan i dag

Send en besked eller tag kontakt på telefon 30480788 for en uforpligtende snak, om dit behov for, at vi hjælper dit barn.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Din besked (skal udfyldes)

Hjælp til skoler?