cs@skoleterapeuten.dk | +45 22 44 78 66

En styrket social- og specialpædagogisk praksis omkring børn med
udiagnostiserede vanskeligheder.

Uddannelsen er tiltænkt lærere, pædagoger og medhjælpere såvel fra fri- og folkeskoler samt fra specialskoler.
Deltagerne anbefales at have min. 5 års relevant pædagogisk erfaring.

Forstå elevers adfærd

Du lærer hvordan elevens adfærd kan forstås som udtryk for noget andet end det, vi reelt ser. De kan være ubevidst signaler, som kræver, at vi agere i situationen og støtter barnet til en varig adfærdsændring.

Fremme udsatte børn

Gennem uddannelsen blive vi dygtigere til at fremme udsatte børns trivsel, læringsudbytte, handlemuligheder og livschance og til at inkludere dem i sociale læringsfællesskaber.

Relationskompetencer

Du får opkvalificeret din handle- og relationskompetence gennem solid, teoretisk viden og træning af egne færdigheder til at handle konstruktivt i daglige, udfordrende situationer i klasserummet.

Styrk elevernes evner

Gennem terapeutiske teknikker lærer du at styrke elevers evner og færdigheder, samt begrænse en lang række udfordringer på adfærdsniveau.

Effektive teknikker

På uddannelsen tilegner du dig effektive kommunikationsteknikker, der gør dig kompetent til at handle effektfuldt og velovervejet i udfordrende faglige samt kritiske sociale sammenhænge.

Personlig udvikling

En væsentlig sidegevinst er, at du som professionel mindsker egen stress i takt med, at du opkvalificerer din handlingskompetence.

Lyder det som dig?

TILMELD UDDANNELSE

“Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden”
– Nelson Mandela

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM UDDANNELSEN

Tid og antal

Max 16 personer på hvert forløb og det foregår alle dage i tidsrummet 9.00 – 17.00

 

Lokation

Uddannelsen afholdes i Center for Livsduelighed, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg. Alle dage i tidsrummet 9.00 – 17.00. Morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe med kage er inkluderet i prisen.

Pris og tilmelding

Skoleterapeutuddannelsen koster kr. 28.500,- uden tilkøb. Beløbet er ekskl. moms. For yderligere information om uddannelsen og pris på tilkøb, kan du kontakte Christian Søllested Hansen på tlf. 22 44 78 66.  Tilmelding sker via telefon, denne hjemmeside under “Tilmelding” eller ved at skrive til uddannelsesleder Børge Bisgaard på bb@centerforlivsduelighed.com

Yderligere information

For yderligere information om uddannelsen kan du kontakte Christian Søllested Hansen på tlf. 22 44 78 66 eller cs@skoleterapeuten.dk

Vi har Danmarks bedste undervisere

Kombineret har de mere end 50 års erfaring indenfor feltet og en bred vifte af kompetencer, som du kan tilegne sammen med 14 andre ildsjæle.

Børge Bisgaard

Uddannelsesleder

MPM – Master i offentlig ledelse – Masterafhandling om inklusion, projektleder (uddannet hos Rambøll), læser Master in International Schoolleadership på universitetet i Toronto, har været skoleleder i folkeskolen i 12 år, og har de seneste 3 år arbejdet på LedelsesAkademiet under UCL. Nu selvstændig i firmaet Professionelle Læringsfællesskaber .

Rie Brandenborg (40 lektioner)

Certificeret psykoterapeut

Certificeret psykoterapeut, NLP træner og ICF-certificeret coach. Underviser og daglig leder af Psykoterapeut Akademiet. Underviser og coacher bl.a. i den offentlige sektor.

Ib Jensen (40 lektioner)

Psykoterapeut

Certificeret MasterClass i psykologi, psykoterapeut, NLP Master Practitioner og mindfulness instruktør. Underviser i NLP med spidskompetencer inden for adfærdsproblemer, angst, selvværd og selvtillid. Psykoterapeut Akademiet

Peter Jensen

Peter Jensen (Ved tilkøb)

Partner og chefkonsulent SPUK

Partner og chefkonsulent ved SPUK, socialformidler og cand. scient. adm., forfatter og medforfatter på bl. a. Fra udsat til værdsat, De 4 Årstider, 2012 og Døgnanbringelse. Vilde piger, virksomme veje, SPUK, 2011.

Klaus Goldschmidt

Klaus Goldschmidt Henriksen (Ved tilkøb)

Partner og chefkonsulent

Partner og chefkonsulent ved SPUK, socialpædagog og medforfatter til b.la. Det gode efterværn. Tidligere anbragte unges positive fortællinger om efterværn. Ser- vicestyrelsen 2011.

Jens Henrik Thormann (Ved tilkøb)

Psykolog

Partner og chefkonsulent ved SPUK, socialpædagog og medforfatter til b.la. Det gode efterværn. Tidligere anbragte unges positive fortællinger om efterværn. Ser- vicestyrelsen 2011.

Vil du vide mere?

Uddannelsens opbygning

ALLE DAGE I TIDSRUMMET 9.00 – 17.00

MODUL 1: November 2017 | 3 DAGE

Introduktion til relationspædagogik og relationsskabende mekanismer og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis.

Dag 1:
Præsentation af uddannelsen samt de praktiske erfaringer, der er gjort på opholdsstedet Asgaard-Sødinge og i projektet ”Model for øget inklusion, vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af fagligheder” som har lagt grunden til skoleterapeutuddannelsen.

Med udgangspunkt i SPUKs model ’Systematisk Hverdagspædagogik’ undervises du i tilrettelæggelsen af de pædagogiske indsatser, så det imødekommer børn og unges behov. Det sker ud fra kernebegreber: Struktur, relation, omsorg og magt. Struktur kan gennem faste rammer, rytmer og afklarede normer for adfærd medvirke til at skabe den ro for det enkelte barn til at indgå i udviklende samspil med de voksne.

Undervisere: Christian Søllested Hansen (Uddannelseskoordinator), Klaus Goldschmidt Henriksen/Peter Jensen (SPUK)

Dag 2-3:
Du bliver de følgende dage undervist i sindets bevidste og ubevidste, ”Det perifere syn”, forudsætninger for den terapeutiske NLP, kommunikations- og feedbackmodeller, matching, uspecifik sprogbrug, anvendelsen af repræsentationssystemer, øjenbevægelser, pace og lede, Ankring, genoplevelse af situationer og stemmen som tranceredskab.

Undervisere: Rie Brandenburg, Ib Jensen (Psykoterapeut Akadeniet)

 

MODUL 2: JANUAR 2018 | 3 DAGE

Relationspædagogik og forskellige tryghedsskabende og angstdæmpende kommunikationsteknikker til anvendelse i praksis.

Dag 1:
Struktur, relation, omsorg og magt. Struktur kan gennem faste rammer, rytmer og afklarede normer for adfærd medvirke til at skabe den ro for det enkelte barn til at indgå i udviklende samspil med de voksne. (Fortsættelse fra modul 1)

Undervisere: Klaus Goldschmidt Henriksen/Peter Jensen (SPUK)

Dag 2-3:
Her stifter du bekendskab med de neurologiske niveauer, mentaltræning med aktivering af ressourcer, ressource- processen, ego – styrkelsens manuskript, naturlige fænomener i sindet, terapeutiske retningslinjer, opfattelsespositioner, Future pace (fremtidstjek), ”chunking” og Kollaps Ankre.

Undervisere: Rie Brandenburg, Ib Jensen (Psykoterapeut Akademiet)

 

MODUL 3: MARTS 2018 | 3 DAGE

Struktur og relation som udviklingsforudsætninger. Sanseapperat og teknik- ker til forandring af de indre sanseoplevelser. Angst, fobier mm

Dag 1:
Relationen mellem den voksne og barnet er forudsætningen for barnets udvikling. Den tillidsfulde og udviklende relation hviler blandt andet på den ro og forudsigelighed i hverdagen, som strukturen er med at give. Det er derfor vigtigt at se struktur og relation som udviklingsforudsætninger, der ikke kan stå alene. Magt ses som konstruktivt i forhold til, at den voksne har indsigt i livsområder, som den unge ikke har indsigt i, og dermed kan være den, der påvirker den unge i en socialt hensigtsmæssig retning.

Undervisere: Klaus Goldschmidt Henriksen/Peter Jensen (SPUK)

Dag 2-3:
Vi arbejder med submodaliteter: Forandring og submodalitetsskift med modeksempler, sprogmønstre / Milton-modellen og ser på, hvordan vi kan dæmpe barnets og den unges fobier og traumer.

Undervisere: Rie Brandenburg, Ib Jensen (Psykoterapeut Akademiet)

 

MODUL 4: MAJ 2018 | 3 DAGE

Systematisk hverdagspædagogik med fokus på omsorgsdelen. Teknikker der anvender bl.a. dissociering som kreativ ressource til styrkelse af selvværd

Dag 1:
Systematisk Hverdagspædagogik tager udgangspunkt i en tredeling af omsorgen – udviklingsomsorg, opdragelsesomsorg og behovsomsorg. Med disse tre omsorgsbegreber vil der blive sat fokus på, hvad børnene og de unge har brug for, hvad det kræver at give denne omsorg, og hvem der kan give det.

Undervisere: Klaus Goldschmidt Henriksen/Peter Jensen (SPUK)

Dag 2-3:
Vi arbejder med den unges strategier i praksis og faciliterer strategiændringer med gulvankre. Vi ser desuden på Walt Disneys kreativitetsstrategi, motivations- og beslutningsstrategier samt frigørelsen fra afhængighed.

Undervisere: Rie Brandenburg, Ib Jensen (Psykoterapeut Akademiet)

 

MODUL 5: SEPTEMBER 2018 | 4 DAGE

Udviklingspsykologi, omsorg og tilknytning. Du lærer at arbejde skoleterapeutisk på adfærdsniveau.

Dag 1:
Udviklingspsykologi, omsorg og tilknytning. Vi ser på, hvordan vi kan imødekomme børn og unges sammensatte behov, samt skabe begyndende tillid og tilknytning.

Underviser: Jens Henrik Thormann (Aut. psykolog)

Dag 2-3:
Du træner det terapeutisk arbejde med tidslinjen på adfærdsniveau. Du stifter bekendskab med begreberne in-ti- me og through-time, fremtidsplanen og Swish. Vi kommer desuden dybere ned i selvværd, selvtillid og selvfølelse hos de børn og unge, du arbejder med. Modulet indeholder evaluering af rapporter samt individuelle samtaler. Projektarbejdet, der leder mod fremlæggelserne på 6. modul, påbegyndes.

Undervisere: Rie Brandenburg, Ib Jensen (Psykoterapeut Akademiet)

Dag 4:
Sidste dag indeholder evaluering af rapporter samt individuelle samtaler. Projektarbejdet, der leder mod fremlæggelserne af praksisportællinger på 6. modul, påbegyndes.

Underviser:  Børge Bisgaard (uddannelsesleder), Christian S. Hansen (supervisor)

MODUL 6: NOVEMBER 2018 | 2 DAGE

Dag 1-2:
Vidensdeling af praksiserfaringer, opsamling af Skoleterapeutisk Grunduddannelse. Der fremlægges praksisfortællinger i plenum, hvordan teori implementeres i praksis.

Begrænsede pladser

Der er kun 16 pladser på dette helt særlige hold. Bliv blandt Danmarks første skoleterapeuter.

TILMELD UDDANNELSE